Udruga za duhovnu kulturu “Atmarama” osnovana je 2000.-e godine u Zagrebu s ciljem promicanja duhovne kulture u društvu.

U svrhu ostvarivanja gore navedenog cilja, Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

  • organiziranje i sudjelovanje na različitim vrstama kulturnih programa, okruglih stolova, simpozija, seminara, predavanja, radionica, promocija i sl.
  • sudjelovanje u radu različitih medija kao TV, radio, javna glasila, Internet i sl.
  • izdavanje publikacija, brošura, časopisa, knjiga i ostalog tiskanog materijala
  • suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama u Hrvatskoj i svijetu u cilju promicanja duhovne kulture