Naredno predavanje...

„Naredno predavanje…”detaljnije…

"Nema usporedbe..."

„Nema usporedbe…” u četvrtak, 30.8. u 19 sati…detaljnije…

"Ljetne obaveze"

„Ljetne obaveze” su razlog odgode našeg redovitog predavanja…detaljnije…