Slave Gospodina i pjevanje Svetog Imena (nastavak)

Nastavak diskusije „Slave Gospodina i pjevanje Svetog Imena” u četvrtak, 6.6.2019.-e u 19 sati…detaljnije…

Slave Gospodina i pjevanje Svetog Imena

„Slave Gospodina i pjevanje Svetog Imena” u četvrtak, 9.-og svibnja 2019.-e u 19 sati…detaljnije…

ante nārāyaṇa-smṛtiḥ...

„ante nārāyaṇa-smṛtiḥ…” u četvrtak, 25.2019.-e…detaljnije…