Kratka stanka prije nastavka

Objavljeno
Komentari Nijedan

Uspjeli smo! Uspjeli smo…prošli put završiti diskusiju dvanaestog poglavlja. Nalazimo se negdje na dvije trećine Prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama i pred nama je nekoliko zanimljivih poglavlja koja opisuju događaje u svezi s Maharađem Parikšitom, dok neki događaji čak i prethode pojavi samog cara…

Bilo je pomisli da ćemo možda uspjeti naći nešto vremena i za kratku rekapitulaciju gradiva, posebice središnjih1 šest poglavlja. Uzimajući u obzir činjenicu da je projekt “Krema vedske mudrosti” započeo prije gotovo tri godine2, prepuštam našim čitaocima i/ili slušaocima, te, naravno, sudionicima seminara da pokušaju predvidjeti kada bismo mogli završiti diskusiju Prvog pjevanja.

Za sve one kojima takva “matematika” nije od prevelike važnosti, spomenimo samo da je slijedeći program u ciklusu na redu u četvrtak, 15.12.2016.-e godine s početkom u 19 sati — prvi kat “Starog Hrasta”, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec.

Ponesite sa sobom “sve što imate” jer nalazimo se u danima Adventa.

1 Naime, nećemo baš cjepidlačiti, no, Prvo pjevanje Šrimad Bhagavatama ima 19 poglavlja, pa stoga smatramo da su poglavlja od 1—6 prva trećina, poglavlja od 7—12 druga, dok ostatak od 13—19-og čini zadnju trećinu.

2 Točnije 11.2.2014.-e

Autor
Kategorije

Komentari

Komentiranje je zatvoreno za ovaj članak.

← Starije Novije →